Jakość. Odpowiedzialność za efekt. 

W codziennej pracy stosujemy procedury normy ISO 9001:2015, zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania wymogów w niej zawartych i do ciągłego doskonalenia efektywności systemu zarządzania jakością.

Współpracę z klientem prowadzimy w duchu pełnej odpowiedzialności za efekt, co przekłada się na wymierne korzyści dla wspieranych przez nas biznesów.

Nasza oferta

Wspieramy inwestycje na rynku nieruchomości oraz znajdujemy najkorzystniejsze możliwości pozyskania finansowania na rozwój Twojego biznesu.

Projekcje finansowe

Wsparcie dla firm, które nie mają w swoich zasobach działów, ani osób odpowiedzialnych za nieruchomości.

 Wsparcie prawne i podatkowe

Ocena biznesu z punktu widzenia przepisów prawa i zobowiązań podatkowych wraz z analizą możliwych rozwiązań alternatywnych.

Inwestycje deweloperskie

Od monitoringu rynku nieruchomości, poprzez sporządzanie ofert i oględziny, aż do negocjacji warunków sprzedaży i sporządzania umów.

 Budowanie koncepcji projektów inwestycyjnych

Działania skierowane na pozyskiwanie finansowania zgodnie z kierunkiem rozwoju biznesu.

Dokumentacja kredytowa i  aplikacyjna

Opracowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez instytucje finansujące: banki i instytucje zarządzające funduszami europejskimi.

Rozliczanie projektów z dofinansowaniem

Opracowanie wytycznych dotyczących dokumentowania wydatków w projekcie, weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów do rozliczenia projektu.

Nasz zespół

Zaspół Biznes Butik tworzą specjaliści o interdyscyplinarnym wykształceniu i doświadczeniu, dzięki którym dostrzegają nieoczywiste aspekty zarządzania projektami i procesami inwestycyjnymi, minimalizując ryzyko i zwiększając skuteczność powierzonego przedsięwzięcia.

Monika Pawlaczek

Członek Zarządu

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, projektami i procesami. Jej zawodową pasją są nieruchomości i finanse, jak również optymalizacja procesów biznesowych (temat pracy doktoranckiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). 

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowiskach menadżerskich w grupach kapitałowych o krajowym i zagranicznym zasięgu organizacyjnym i zarządczym, których suma bilansowa przekracza 300 mld. Zasiadała w radach nadzorczych spółek prowadzących wysokobudżetową (100 mln) działalność inwestycyjną. Uczy innych w jaki sposób koordynować i zarządzać pracą zespołu, przedsiębiorstwa, instytucji kultury, by osiągać jak najlepsze wyniki.

Przemek Bednarczyk

Członek Zarządu

Ukończył studia na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim.

Pracował w firmach handlowych, konsultingowych, bankach oraz firmach deweloperskich. W trakcie kariery był odpowiedzialny za nieruchomości o łącznej powierzchni 1 mln m². Pozyskiwał finansowanie na kwoty dochodzące do 90 mln zł, a także zasiadał w radzie nadzorczej spółki o wartości aktywów przekraczającą 1 mld zł. Obszary, w których się specjalizuje to budowanie strategii rozwoju, usprawnianie struktur organizacyjnych i restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz zarządzanie finansami.


Nasze certyfikaty
 • Certyfikat Prince 2 Foundation
 • Certyfikat CCIM CI 101
 • Internacional Project Management Association Level D
 • Certyfikaty księgowe Ministra Finansów
 • Certyfikaty Lean Six Sigma
 • System zarządzania w zakresie świadczenia usług szkoleniowych zgodnie z normą ISO 29990:2010 
 • System zarządzania w zakresie świadczenia usług doradczych zgodnie z normą ISO 9001:2015 Audyty personalne
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Certyfikat CILS 4
 • Mastère Spècialisé Management des biens et activités culturels
 • Master II Management dei Beni e delle Attività Culturali 
 • Mini MBA® PAM Center

Kontakt