Dotacja Wodna

Przedmiot dofinanowania

Nie ważne czy twoje przedsiębiorstwo aktywnie wykorzystuje zasoby wodne, czy dopiero planuje zacząć. Pomożemy ci pozyskać środki na zwiększenie twojej konkurencyjności.

Dofinansowanie dotyczy innowacji w obszarze

  • wód śródlądowych
  • wód morskich
  • lub ich bezpośredniego otoczenia

Projekty muszą wdrażać innowacyjne:

Procesy

Produkty

Usługi

Rozwiązania

W ramach projektu możesz pokryć koszty

  • inwestycji
  • eksperymentalnych prac rozwojowych
  • doradztwa


Warunki dofinansowania

Aby wziąć udział w konkursie musisz:

  • być MŚP
  • mieć jeden zamknięty rok obrotowy
  • wykazać że w przez przynajmniej jeden rok od 2018 r. miałeś przychody ze sprzedaży większe niż 20 tyś. euro

Maksymalne dofinansowanie wynosi 2 000 000 EUR

Poziom dofinansowania kosztów inwestycyjnych uzależniony jest od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikro- i małych przedsiębiorstw przyznawana jest premia wysokości +20%, dla średnich +10%.

Pula środków dofinanowania wynosi 9 350 000 EUR 

 

Oferta limitowana czasowo do 31.03.2022