Dotacja Energetyczna

Przedmiot dofinansowania

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MSP? A może prowadzisz spółkę z przewagą udziałów JST? Przygotuj swoją firmę na rosnące ceny energii.

Pomożemy ci pozyskać środki na:

 • Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW  
 • Głęboka termomodernizacja – od 22.03.2022 r. do 20.04.2022 r. 
 • Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW – od 21.04.2022 r. do 06.05.2022 r.

Finansowanie nawet do 80% kosztów, z maksymalną kwotą do 3 000 000 zł

Kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i przedmiotu inwestycji.

Pule środków są limitowane więc nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Oferta dotyczy tylko podmiotów w województwie Lubelskim.

Warunki dofinansowania

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii
Warunki finansowe:

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 euro(pomoc de minimis)
 • Poziom dofinansowania:
  • 65% dla podmiotu z sektora mikro i małych przedsiębiorstw
  • 55% dla podmiotu z sektora średnich przedsiębiorstw
  • 45% dla dużego podmiotu, którego właścicielem jest JST lub związek JST

Alokacja środków na nabór: 24 424 660,68 zł

Nabór: od 28.02.2022 r. do 21.03.2022 r.

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o
OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. W przypadku projektów z zakresu termomodernizacji budynku/lokalu planowana poprawa efektywności energetycznej każdego z termomodernizowanych w projekcie budynków/lokali musi wynosić co najmniej 25% elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii
Warunki finansowe:

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 000 PLN
 • Poziom dofinansowania:
  • 65% dla podmiotu z sektora mikroi małych przedsiębiorstw
  • 55% dla podmiotu z sektora średnich przedsiębiorstw
  • 45% dla dużego podmiotu, którego właścicielem jest JST lub związek JST

Alokacja środków na nabór: 32 879 351,98 zł

Nabór: od 2.03.2022 do 20.04.2022

 Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.
Warunki finansowe:

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 000 zł
 • Poziom dofinansowania dla budowy nowych instalacji do produkcji energiielektrycznej i/lub cieplnej z OZE:
  • 80% dla podmiotu z sektora mikroi małych przedsiębiorstw
  • 70% dla podmiotu z sektora średnich przedsiębiorstw
  • 60% dla dużego podmiotu, którego właścicielem jest JST lub związek JST
 • Poziom dofinansowania dla przebudowy i rozbudowy instalacji do produkcji energii z OZE, magazynów energii, prac przygotowawczych:
  • 80% dla podmiotu z sektora mikro i małych przedsiębiorstw
  • 55% dla podmiotu z sektora średnich przedsiębiorstw
  • 45% dla dużego podmiotu, którego właścicielem jest JST lub związek JST

Alokacja środków na nabór: 36 636 986,42 zł