Pożyczka Antyinflacyjna

Przedmiot

Pożyczka antyinflacyjna jest przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych. Firmy mogą z niej skorzystać w formule:

Pożyczki obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej:

 • finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów
 • finansowanie zwiększonych kosztów produkcji
 • finansowanie zwiększonych kosztów transportu

Pożyczki inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji:

 • finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji

Warunki finansowe

 • Kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 10 mln zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
  • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej
  • do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej
 • Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki:
  • do 3 miesięcy dla pożyczki obrotowej
  • do zakończenia / uruchomienia inwestycji dla pożyczki inwestycyjnej
 • Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + marża
 • Prowizja za udzielenie finansowania:
  • 0% dla wniosków złożonych do końca marca 2022 roku
  • 0,2% dla wniosków złożonych po 31 marca 2022 roku
 • Brak prowizji:
  • za rozpatrzenie wniosku,
  • od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
  • od przedterminowej spłaty

Dla kogo

Pożyczka przeznaczona dla firm z sektora MŚP:

 • o przychodach powyżej 4 mln zł
 • nie będących w trudnej sytuacji na koniec roku 2019
 • posiadających dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna zysk operacyjny i wynik netto)
 • prowadzących pełną księgowość

Instytucja udzielająca pożyczki antyinflacyjnej wymaga zabezpieczenia:

 • 70% pokrycia gwarancją portfelową w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFG
 • pozostałego materialnego zabezpieczenia (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach)