fbpx
Przejdź do treści

Dofinansowania

Czym jest projekt B+R i dlaczego warto go realizować?

Projekt B+R to inwestycja w badania i rozwój, której celem jest wypracowanie nowych rozwiązań technologicznych lub usprawnienie już istniejących. B+R to skrót od słów badania i rozwój (ang. research and development), a projekt B+R to nic innego jak inwestycja w przyszłość, wiedzę i nowoczesne technologie.

Najczęstsze błędy przy planowaniu projektu B+R

Planowanie projektów B+R (badawczo-rozwojowych) to skomplikowany proces wymagający precyzyjnego planowania i koordynacji. Wiele przedsiębiorstw popełnia błędy przy planowaniu projektów B+R, co prowadzi do opóźnień, przekroczenia budżetu i niepowodzeń. W tym wpisie blogowym przedstawiam najczęstsze błędy przy planowaniu projektów B+R oraz sposoby, jak ich uniknąć.

Dofinansowanie infrastruktury dużych przedsiębiorstw

Poprzednia perspektywa finansowania niemalże uniemożliwiała możliwość finansowania infrastruktury w dużych przedsiębiorstwach. Jedyną faktyczną formą tego rodzaju wsparcia była infrastruktura badawczo-rozwojowa. Dofinansowanie w tym zakresie można było pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jak i z regionalnych programów operacyjnych.

Dotacje na prace B+R

Perspektywa finansowania projektów na lata 2014-2020 umożliwiała pozyskiwanie dotacji na działalność B+R zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. Nie inaczej będzie w obecnym okresie finansowania. Wsparcie dla realizacji prac B+R realizowane będzie bowiem zarówno w ramach wspomnianego FENG, jak i w ramach programów regionalnych.