fbpx
Przejdź do treści
  • Powiat pajęczański:
  • Gmina Działoszczyn
  • Gmina Kiełczygłów
  • Gmina Nowa Brzeźnica
  • Gmina Pajęczno
  • Gmina Rząśnia
  • Gmina Siemkowice
  • Gmina Strzelce Wielkie
  • Gmina Sulmierzyce
  • Powiat wieluński:
  • Gmina Czarnożyły
  • Gmina Konopnica
  • Gmina Osjaków
  • Gmina Ostrówek
  • Gmina Wieluń
  • Gmina Wierzchlas
  • Powiat sieradzki:
  • Gmina Złoczew
  • Powiat łaski:
  • Gmina Widawa
 • Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac
 • B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia
 • usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz
 • wartości niematerialne i prawne, m.in.:
 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń
  zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz
  specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i
  prawnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in.
  nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy
  technicznej),
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości, w tym dzierżawa lub najem gruntów i budynków,