fbpx
Przejdź do treści
  • Przedsiębiorstwo musi należeć do sektora MŚP:
    • mikroprzedsiębiorstwa – (zatrudniające do 9 pracowników i generujących obrót poniżej 2 milionów euro)
    • małe przedsiębiorstwa – (zatrudniające od 10 do 49 pracowników i generujących obrót poniżej 10 milionów euro)
    • średnie przedsiębiorstwa – (zatrudniające od 50 do 249 pracowników i generujących obrót poniżej 50 milionów euro)
  • Wnioskujące przedsiębiorstwo posiada wyniki zakończonych prac badawczo-rozwojowych (własnych lub zakupionych od zewnętrznej jednostki) polegających na opracowaniu nowego lub udoskonalonego produktu/procesu produkcyjnego.

Poziom dofinansowania może wynosić od 15% do 70%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

o 10 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie średniego
przedsiębiorstwa,

o 20 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego
przedsiębiorstwa.