fbpx
Przejdź do treści

  • Wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych.
  • Inwestycje niezbędne do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych przyjaznych dla klimatu produktów, usług, procesów.
  • Wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji.
  • Promocja zagraniczna jako element projektu.
  • Zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego.
  • Zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem.