fbpx
Przejdź do treści

 • Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych
  i usługowych.
 • Projekt musi przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego.
 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln PLN.
 • Koszty kwalifikowalne:
  • Rzeczowe aktywa trwałe.
  • Wartości niematerialne i prawne.
  • Roboty i materiały budowlane.
 • Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych
  i usługowych.
 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln PLN.
 • Koszty kwalifikowalne:
  • Rzeczowe aktywa trwałe.
  • Wartości niematerialne i prawne.

projekty unijne