fbpx
Przejdź do treści
  • Przedsiębiorstwo musi posiadać status:
    • mikroprzedsiębiorstwa – (zatrudniające do 9 pracowników i generujących obrót poniżej 2 milionów euro)
    • małe przedsiębiorstwa – (zatrudniające od 10 do 49 pracowników i generujących obrót poniżej 10 milionów euro)
    • średnie przedsiębiorstwa – (zatrudniające od 50 do 249 pracowników i generujących obrót poniżej 50 milionów euro)
    • dużego przedsiębiorstwa do 3 000 pracowników

 

Poziom dofinansowania może wynosić od 15% do 70%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

o 10 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie średniego
przedsiębiorstwa,

o 20 punktów procentowych – w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego
przedsiębiorstwa.